Declarația Intrastat

  • Dezvoltăm în acest moment aplicația pentru această declarație

Declarație statistică privind comerțul de bunuri între țările din UE

În curând

Cine depune Declarația Intrastat

  • Obligatia revine operatorilor economici ale caror introduceri si/sau expedieri de bunuri din/catre statele membre UE depasesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinta.

Termen de depunere Declarația Intrastat?

  • Declaratia Intrastat se depune lunar, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.

Unde se depune Declarația Intrastat

  • Se depune la INS

SmartTAX dezvoltă în acest moment soluția de depunere a acestei declarații

Fii pregătit! Cu SmartTAX mergi la sigur.
Începe acum