SmartTAX este un instrument de automatizare inclusiv pentru RO e-Transport (radarul mărfurilor)

 • Sistemul național e-Transport a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2022
 • Dedicat monitorizării mișcărilor bunurilor cu risc fiscal ridicat
 • A devenit obligatorie declararea anticipată a datelor aferente transporturilor rutiere

Începe acum

Ce este RO e-Transport?

Este un sistem de monitorizare a mișcărilor de marfă, în prima fază din categoriile bunurilor cu risc fiscal prin care operatorii economici vizați trebuie să declare în SPV, după ce s-au logat, prin intermediul unui fișier xml cu format standard, toate mișcările bunurilor cu risc efectuate cu camioane de peste 3.5t.

Aplicația ANAF verifică structura sintaxa și semantica, alocă un cod de identificare UIT și generează un răspuns pozitiv sau negativ. La răspuns pozitiv aplicația emite un exemplar semnat Mfin în format zip. În caz de eroare se generează un fisier xml cu erorile în format zip.

Sistemul notifică părțile implicate prin intermediul SPV. Ulterior fișierul poate fi descărcat și trimis

Care e scopul RO e-Transport?

Sistemul național de RO e-Transport prezintă următoarele avantaje:

O mai bună urmărire și colectare a taxelor (îndeosebi TVA) de către stat în domeniul trasportului de mărfuri conform normelor Europene.
Un pas important în Digitalizarea întregului proces de transport de mărfuri atât pentru companii, cât și pentru stat.
Monitorizarea transporturilor în vederea prevenirii și combaterii comerțului ilicit de bunuri prin interconectare cu alte sisteme.

Cum va funcționa SmartTAX RO e-Transport?

 • Integrăm sistemul de emitere a CMR-ului deținut de client cu platforma și setăm un user virtual de SPV în baza împuternicirii clientului.
 • Mapăm datele din sistem să coincidă cu formatul solicitat ANAF.
 • Setăm sistemul să genereze automat un export XML de fiecare dată când una din grupele de marfă vizate sunt transportate.
 • Toate comunicările ulterioare și istoricul se pot monitoriza din platforma SmartTAX chiar dacă dispar de pe SPV după 60 de zile
 • Notificările celorlalți participanți la fluxul respectiv de transport sunt trimise de sistem

Rezultatul: întreg procesul este automatizat scutind manopera, bătăi de cap, eliminând eroarea umană și riscul de amenzi cuprinse între 5.000 lei și 100.000 lei, sau chiar confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate

Ce implicații sunt pentru firme?

Importatorii și exportatorii sunt vizați direct de noul sistem de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat (legume, fructe, băuturi, materiale de construcții, îmbrăcăminte și încălțăminte), este obligatoriu de la 1 iulie 2022. Recent, Guvernul a stabilit că RO e-Transport monitorizează și transportul bunurilor cu risc ridicat provenite din achiziții intracomunitare, al bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare, precum și transportul bunurilor provenite din import sau al celor care fac obiectul exportului.

Ested obligatorie declararea anticipată a datelor aferente transporturilor rutiere a bunurilor cu risc fiscal ridicat, în funcție de tipul operațiunii, beneficiarului sau, după caz, furnizorului din România. Ele sunt valabile o perioadă prestabilită de la data începerii transportului, iar sistemul permite modificarea datelor declarate până la intrarea pe teritoriul național sau până la punerea în mișcare a vehiculului transportor. Prin excepție, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare ce sunt descărcate temporar pe teritoriul României, obligația declarării datelor în sistemul RO e-Transport, revine depozitarului.

Date ce sunt urmărite în cadrul sistemului RO e-Transport

Datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat (în mod unic de către sistemul RO e-Transport).

Este de menționat, de asemenea, faptul că sistemul RO e-Transport este interconectat cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier.

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport (radarul măfurilor) sunt cele cu masa maximă autorizată de minim 3.5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.

Între timp, a fost publicat în Monitorul Oficial, în data de 3 mai 2022, Ordinul ANAF nr. 802/29 aprilie, privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat:

 • Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare
 • Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni
 • Băuturi, lichide alcoolice și oțet
 • Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment
 • Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate
 • Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate
 • Încălțăminte, ghete și articole similare; părți ale acestor articole
 • Fontă, fier și oțel.

Important! Dacă există un transport de bunuri cu risc fiscal ridicat, dar și alte bunuri ce nu sunt considerate cu risc fiscal, toate bunurile transportate trebuie declarate în sistemul RO e-Transport.

Când a devenit obligatorie utilizarea RO e-Transport?

Nerespectarea dispozițiilor Ordonanței RO e-Transport se sancționează, începând cu data de 1 iulie 2022, cu amenzi cuprinse între 5.000 lei și 100.000 lei, precum și cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate (în situații specifice, de exemplu, în cazul nedeclarării bunurilor).

Cu SmartTAX mergi la sigur!
Începe acum