Politica de confidențialitate

SmartTAX.ro își ia angajamentul ferm să prelucreze în siguranță deplină datele cu caracter personal.
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi deoarece dorim să vă simțiți în siguranță vizitând site-ul nostru. Ne preocupăm de protejarea datelor personale colectate, prelucrate și utilizate în timpul vizitelor pe site-ul www.smartTAX.ro.
Acest document descrie toate practicile noastre organizaționale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și conține informații importante despre drepturile dvs. la confidențialitatea datelor furnizate. Citiți-l cu atenție pentru a înțelege modul în care folosim datele dvs. personale. Prin accesarea site-ului acceptați această Politica de confidențialitate, în cazul în care nu sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate, aveți posibilitatea de a nu mai continua.
Vă aducem la cunoștință faptul că SmartTAX.ro are posibilitatea de a modifica/actualiza politica de confidențialitate a acestui site, așadar, avem rugămintea să o consultați!

Definiții:

"date cu caracter personal" - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
"prelucrare" - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
"operator" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
"persoană împuternicită de operator" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
"destinatar" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
"consimţământ" al persoanei vizate - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
"încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" - o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
“RGDPR” – Regulamentul 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/ CE.
Datele de identificare ale Operatorul de date

GITS TAX S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în mun. Sibiu, str. Bârsei, nr.8, jud. Sibiu, CUI 23038470, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/21/2008, email info@smarttax.ro, telefon 0784 205 758, reprezentată legal prin administrator Stefan Coarfă, denumit în continuare Operator.


I. Categorii de date. Scop. Temei de prelucrare.

1.1. Clienți și potențiali Clienți ai SmartTAX.ro
Dacă sunteți Client al smartTAX.ro putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
• pentru furnizarea serviciilor smartTAX.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Operatorul poate prelucra următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, adresă email, număr de telefon.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază executarea contractul încheiat între dumneavoastră și smartTAX.ro, definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării
raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și noi.

• pentru plasarea unei comenzi prin intermediul site-ului, Operatorul poate prelucra următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, adresă email, număr de telefon.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământul exprimat de către dvs.

• Solicitarea unei oferte ori pentru a testa gratuit serviciile, Operatorul poate prelucra următoarele date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, adresă email, număr de telefon.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământul exprimat de către dvs.

• pentru crearea contului de utilizator. Operatorul poate prelucra următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, adresă email, număr de telefon, datele completate ori introduce de către Client. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SmartTAX.ro va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail, sistem de operare, IP. În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. Dacă nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de smartTAX.ro, iar contul creat va fi șters automat.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământul exprimat de către dvs., protejarea interesului legitim al Operatorului.

• Pentru emiterea documentelor de plată, Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, cont bancar.
Temei: Prelucrarea are la bază exercitarea unei obligații legale, precum și executarea contractului dintre părți.

• Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de smartTAX.ro, prin intermediul Site-ului, Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, în cadrul secțiunii Informațiile contului meu.
Aveți posibilitatea să vă retrageți oricând consimțământul. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

• pentru îmbunătățirea experienței oferite pe site, prin efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: adrese de e-mail, adrese IP, domeniu, tip de browser, site-ul web vizitat.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al smartTAX.ro de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Datele colectate în acest scop nu permit identificarea lor directă sau indirectă.

• pentru soluționarea plângerilor sau reclamațiilor înaintate de către dvs., Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu/reședința, telefon, datele furnizate în mesaj în scopul gestionării solicitării dumneavoastră.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimtământul exprimat de către dvs., interesul legitim al Operatorului, îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin Operatorului.
Sursa datelor: de regulă toate datele sunt furnizate voluntar chiar de către dvs, însă pot exista situații în care datele ne pot fi furnizate în mod indirect.

1.2. Vizitatori site
Dacă sunteți Client al smartTAX.ro putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
• pentru îmbunătățirea experienței oferite pe site, când navigați pe site-ul nostru, serverele noastre colectează automat informațiile trimise de browser-ul dvs. și acestea sunt conținute în jurnalele de sistem. Aceste informații pot include date precum: adrese de e-mail, adrese IP, tip de browser, domeniu, site-ul web vizitat imediat înainte de a intra pe site-ul nostru web sau în Program și alte date. Datele colectate despre utilizatorii Site-ului nu permit identificarea lor directă sau indirectă.
SmartTAX.ro folosește aceste date doar pentru ajustarea conținutului afișat pentru a asigura cea mai înaltă calitate a serviciilor furnizate, precum și în scopuri statistice, tehnice, publicitare și funcționale. Acest lucru ne permite să adaptăm individual site-ul la nevoile dumneavoastră. Vă respectăm alegerea, prin urmare furnizarea datelor cu caracter personal este întotdeauna voluntară. Amintiți-vă, totuși, că, dacă nu furnizați Datele Personale pe care le-am cerut, nu vom putea ajusta conținutul afișat pentru dvs., să vă trimitem informațiile dorite sau să încheiem contracte cu dvs.
De asemenea, putem folosi cookie-uri în acest scop, pentru mai multe informații despre acest aspect vă rugăm să accesați Politica de cookie-uri.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al smartTAX.ro de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site.

• pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de smartTAX.ro, prin intermediul site-ului, Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

• pentru soluționarea plângerilor sau reclamațiilor înaintate de către dvs., Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu/reședința, telefon, datele furnizate în mesaj în scopul gestionării solicitării dumneavoastră.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimtământul exprimat de către dvs., interesul legitim al Operatorului, îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin Operatorului.
Sursa datelor. Dacă sunteți vizitator al Site-ului SmartTAX.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
Efectuăm procesarea unor informații personale sensibile?
Legea aplicabilă recunoaște anumite categorii de informații personale ca fiind sensibile și, prin urmare, necesită mai multă protecție, inclusiv informații privind starea de sănătate, orientarea sexuală, etnie sau opinii politice.
Nu prelucrăm date cu caracter sensibile, cu excepția CNP atunci când există temei legal de prelucrare.
Totodată, nu prelucrăm date aparținând minorilor. Dacă identificăm că au fost introduse date de către sau despre un minor, smartTAX.ro va proceda la ștergerea automata a acestora.

Vă asigurăm că vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal prin reducerea la minimum a prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu principiile proporționalității și necesității.

Dacă procedați la furnizarea de date personale aparținând altor persoane d-voastră trebuie să asigurați informarea persoanei în cauză și să obțineți consimțământul acesteia, d-voastră deținând responsabilitatea asupra acordării tuturor informațiilor și a obținerii consimțământului în vederea prelucrării.

Consecințele retragerii consimțământului.

Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în baza consimțământului dvs., aveți posibilitatea să vă retrageți consimțământul oricând prin transmiterea unei cereri scrise fie pe e-mail info@smarttax.ro fie la sediul nostru str. Bârsei nr.8, Sibiu. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare retragerii. Rețineți că în anumite situații însă, nefurnizarea datelor de către d-voastră ne pune în imposibilitatea de a presta serviciile solicitate, cum ar fi: de a răspunde cererilor, oferelor solicitate, de a primi informări referitoare la serviciile, produsele, ofere promoționale ș.a.

II. Durata de prelucrare

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți Client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată de derulare a raporturilor contractuale și, ulterior, în conformitate cu obligațiilor legale care revin în sarcina noastră (cum ar fi, dar fără a se limita la: respectarea termenelor legale de păstrare a documentelor justificative financiar-contabile).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, vom interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul V de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active. Datele aferente contului de utilizator vor fi disponibile o perioadă de 365 de zile, iar la expirarea acestui termen acestea vor fi șterse.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, smartTAX.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate în baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

După îndeplinirea termenelor de păstrare a datelor sau ca urmare a unei solicitări de ștergere a datelor, smartTAX.ro va proceda (i) la ștergerea datelor însă numai dacă nu există dispozițiile legale care să impună obligația de păstrare a lor în continuare sau (ii) poate să dispună anonimizarea datelor (lipsindu-le astfel de caracterul de identificare) și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice sau de îmbunătățire a calității serviciilor.

III. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Vă informăm că datele d-voastră cu caracter personal pot fi divulgate unor terțe persoane sau entități publice sau private, (de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT, societăți de contabilitate ori către autoritățile publice centrale/locale ș.a.) însă numai în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost furnizate datele, cum ar fi dar fără a se limita la:
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către smartTAX.ro prin intermediul Site-ului;
• pentru administrarea, menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
Vă informăm că nu va avea loc o divulgare a datelor cu caracter personal unor persoane neautorizate, iar accesul la acestea este limitat la persoanele direct implicate în procesul de prelucrare.
Datele d-voastră sunt în siguranță, iar noi ne asigurăm că destinatarii datelor cu caracter personal asigură securitatea și confidențialitatea acestora, în conformitate cu scopul pentru care le-au fost transmise și cu respectarea drepturilor d-voastră.

IV. Divulgarea datelor către state terțe

Ca regulă, date dvs. nu vor face obiectul vreunul transfer către state terțe, în afara Spațiului Economic European.
SmartTAX.ro poate Procesa Datele cu caracter personal aparținând Clienților doar în statele care asigura un nivel de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor („RGPD”), dacă este necesar pentru a presta Serviciile. În măsura în care SmartTAX.ro va folosi un sub-procesator terț care va prelucra datele cu caracter personal aparținând clienților în afara Spațiului Economic European, SmartTAX.ro va încheia clauzele contractuale standard CE aplicabile cu acest sub-procesator, cu excepția cazului în care Comisia Europeană a emis o decizie de adecvare pentru țara în care sub-procesatorul prelucrează Datele cu caracter personal aparținând Clienților.

V. Drepturile persoanei vizate

SmartTAX.ro este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.
Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa info@smarttax.ro sau ne puteți transmite o o cerere scrisă la sediul social din str. Bârsei nr.8, Sibiu.
Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, este posibil să vă solicităm parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de SmartTAX.ro tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regulă 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, smartTAX.ro nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsul înaintat acestuia de asociația noastră în legatură cu cererea în cauză.
Dreptul de acces Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obtine din partea smartTAX.ro o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveti dreptul să fiti informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.
La solicitarea dumneavoastră, smartTAX.ro furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor
Aveți dreptul de a obține de la smartTAX.ro, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seamă de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor
Aveți dreptul de a obține din partea smartTAX.ro ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu exceptia anumitor ipoteze prevazute de Regulament, dacă se aplică unul dintre urmatoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c) vă opuneți prelucrării efectuate în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de smartTAX.ro sau de o terță parte şi nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine smartTAX.ro în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
f) alte situații prevazute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile

Dreptul la restricționarea prelucrarii
Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri:
a) Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite smartTAX.ro să verifice exactitatea datelor;
b) Prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) smartTAX.ro nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către smartTAX.ro, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Asociației, în cazul în care:
(i) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și
(ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Societate la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție atunci cand prelucrarea este efectuată în scopul intereselor legitime urmărite de smartTAX.ro sau de o parte terță.
În orice moment aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de smartTAX.ro sau de o terță parte, inclusiv crearii de profiluri. În acest caz, smartTAX.ro nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct
Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimţământului
În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs., aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul,

VI. Proces decizional automatizat.

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor d-voastră care să producă efecte juridice cu privire la d-voastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

VII. Măsuri de securitate

Securitatea datelor dvs este primordială pentru noi, prin urmare aplicăm sisteme de securitate la un nivel ridicat și păstrăm confidențialitatea tuturor informațiilor furnizate. Ne îndeplinim toate obligațiile care ne revin în calitate de Operator de date, rezultate din prevederile legale și justificate de experiența noastră.
În vederea asigurării securității datelor, printre altele, smartTAX.ro:
(i) controlează metodele de colectare, stocare și procesare a informațiilor, inclusiv măsurile de securitate fizică, pentru a proteja împotriva accesului neautorizat la sistem;
(ii) oferim acces la datele personale numai angajaților, contractorilor și reprezentanților care trebuie să aibă acces la acestea pentru a le prelucra pentru nevoile operatorului. În plus, conform contractului, aceștia sunt obligați să păstreze strictă confidențialitate, iar în cazul neîndeplinirii acestor obligații, pot suferi consecințe, inclusiv încetarea cooperării;
(iii) nu împărtășește datele colectate cu terțe părți, cu excepția situațiilor în care acest lucru este cerut de prevederile legii general aplicabile, adică în baza unei cereri a unei autorități sau instanțe abilitate în acest sens.
(iv) datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, în principal, în vederea executării contractelor încheiat cu dvs., strict pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor contractate. Dacă prelucrarea datelor se bazează pe un consimțământ, vom folosi aceste date până la retragerea acestuia. Totodată, în baza obligațiilor legale, vom prelucra datele pe perioada în care sunt obligați să păstrăm datele sau documentele care le conțin.

VIII. Autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor

Aveți posibilitatea de a formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, România sau utilizând formularul electronic de plângere pe care îl găsiți pe site-ul www.dataprotection.ro.