Actualizări SmartTAX

29 Aprilie 2024

e-Factura

 Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • 2 coloane noi în meniul e-Factura Intrări – Tip contabil și Id contabilizare împreună cu butonul Tip contabil care permite modificarea valorii aferente fiecărei facturi de intrare;
 • la schimbarea parolei trebuie respectate criteriile afișate, care solicită un număr minim de caractere al noii parole, o complexitate crescută; este imposibilă declarare repetată a unei parole vechi;
 • traducerea în engleză a cardurilor din meniul principal.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminare notificări utilizatori dezactivați;
 • actualizare formulă calcul dimensiuni fișiere afișate.
29 Aprilie 2024

e-Transport

 Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitatea configurării notificărilor transmise pe email pentru fiecare modul al platformei la care utilizatorul are acces - anterior acestea făcându-se doar la nivel de companie;
 • posibilitate atribuire a unui alias adreselor oricărui terț pentru diferențiere și identificare rapidă;
 • la schimbarea parolei trebuie respectate criteriile afișate, care solicită un număr minim de caracter al noii parole, o complexitate crescută; este imposibilă declarare repetată a unei parole vechi;
 • traducerea în engleză a cardurilor din meniul principal.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminare notificări utilizatori dezactivați;
 • actualizare formulă calcul dimensiuni fișiere afișate.
29 Aprilie 2024

SAF-T

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • în registrul Declarații SAF-T a fost adăgat un footer cu totaluri pe categorii de informații în tabul Fișiere al declarației aferente unei luni;
 • la schimbarea parolei trebuie respectate criteriile afișate, care solicită un număr minim de caracter al noii parole, o complexitate crescută; este imposibilă declarare repetată a unei parole vechi;
 • traducerea în engleză a cardurilor din meniul principal.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminare notificări utilizatori dezactivați;
 • actualizare formulă calcul dimensiuni fișiere afișate.
8 Aprilie 2024

e-Factura

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • aspecte de securitate:
  • posibilitate de logare în portal folosind aplicația certME – identitate digitală, funcționalitate opțională, pentru un nivel superior de securitate;
  • implementare blocare cont utilizator dupa 3 încercări de logare nereușite; reactivarea se va putea face doar în urma contactării unui consultant GITS;
  • integrare sistem reCAPTCHA v3 – protecție împotriva activităților online malițioase;
  • aliniere la noua cerință privind accesarea SPV ANAF legat de token JWT – până la data de 15.04.2024 va fi necesară reemiterea unui token virtual din platforma SmartTAX – secțiune Integrare ANAF;
 • coloană Denumire comercială vânzător în e-Factura Intrări;
 • informații suplimentare legate de Nume/Punct de lucru pentru Vânzător și Cumpărător, în formatul PDF al facturilor de intrare;
 • informații Tip Factură în formatul PDF al facturilor de intrare și ieșire;
 • descriere câmpuri (tool tip, de forma BT-XXX), pentru îmbunătățirea procesului de interpretare a erorilor ANAF, pentru fiecare zonă cu informații care se transmit către ANAF (coloană a unei facturi, tabul ALTE DETALII în e-Factura Intrări și Ieșiri, fereastra de introducere manuală a unei facturi etc.);
 • posibilitate export în format excel a facturilor selectate din Registru e-Facturi Intrări și Ieșiri;
 • posibilitatea configurării notificarilor transmise pe email pentru fiecare modul al platformei la care utilizatorul are acces - anterior acestea făcâdu-se doar la nivel de companie;
 • posibilitatea descărcării din meniul e-Factura Importuri a versiunii actuale a template-ului și descrierii modului de completare, folosit pentru importul facturilor de ieșire.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • filtrarea după Tip eroare și Denumire câmp în secțiunea e-Factura Importuri/Registru importuri e-Factura/Erori Import;
 • se pot introduce până la 100 caractere aferente unui număr de telefon al persoanei de contact la adăugarea manuală a unei facturi de ieșire;
 • filtrarea după Număr factură în Registru e-Factura Intrări
 • afișare unitară a sumelor (separator zecimale și mii) în toate meniurile e-Factura.
8 Aprilie 2024

e-Transport

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • aspecte de securitate:
  • posibilitate de logare în portal folosind aplicația certME – identitate digitală, funcționalitate opțională, pentru un nivel superior de securitate;
  • implementare blocare cont utilizator dupa 3 încercări de logare nereușite; reactivarea se va putea face doar în urma contactării unui consultant GITS;
  • integrare sistem reCAPTCHA v3 – protecție împotriva activităților online malițioase;
  • aliniere la noua cerință privind accesarea SPV ANAF legat de token JWT – până la data de 15.04.2024 va fi necesară reemiterea unui token virtual din platforma SmartTAX – secțiune Integrare ANAF;
 • modalitate nouă de confirmare a statusului transportului la finalizarea acestuia și actualizarea listei de stări posibile ale unui transport, cu introducerea variantelor CONFIRMAT, CONFIRMAT PARȚIAL și INFIRMAT;
 • posibilitatea transmiterii unor observații, aferente fiecărei modificări de stare a confirmării;
 • repoziționat buton confirmare transport, pe prima coloană a unui transport din Registru de transporturi;
 • posibilitatea vizualizării mesajelor/declarațiilor ANAF în tabul Declarații ANAF, aferent fiecărui transport;
 • facilitarea identificării unui transport nou prin adăugare coloană Id, cu valoare unică pentru fiecare transport;
 • gruparea într-o secțiune separată a informațiilor opționale, necesare generării unui eCMR;
 • buton generare eCMR – funcționalitate în dezvoltare.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • înlăturare automată a eventualelor spații din câmpul CIF în meniul Adăugare terți.

 

25 Martie 2024

e-Factura

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitatea filtrării registrelor de facturi (intrări și ieșiri) pe intervale de timp, inclusiv predefinite (luna curentă, luna anterioară); acest filtru este disponibil pentru orice coloană de tipul DATĂ CALENDARISTICĂ;
 • structură nouă pentru denumirea fișierelor de descărcare a facturile (intrări și ieșiri): NUME FURNIZOR[10caractere]-CUI FIRMA FURNIZOR-DATA FACT. YYYYMMDD-NUME CLIENT [10caractere]-NR FACTURA-INDEX INCARCARE/DESCARCARE ANAF.ZIP/XML/PDF;
 • diverse câmpuri opționale pentru importul din template XLS, în principal la solicitarea marilor retaileri, ca de exemplu:
  • Cod furnizor GLN (BT-29, BT-90)
  • Cod cumparator GLN (BT-46)
  • Referinta cumparator (BT-10)
  • Referinta proiect (BT-11)
  • Referinta dispozitie vanzare (BT-14)
  • Referinta aviz receptie (BT-15)
  • Referinta aviz expeditie (BT-16)
  • Referinta cerere oferta/lot (BT-17)
  • Referinta contabila cumparator (BT-19)
  • Nota termeni de plata (BT-20)
  • Data emitere factura precedenta (BT-25)
  • Referinta document justificativ (BT-18, BT-122)
  • Cod tip document justificativ (BT-18)
  • Descriere document justificativ (BT-123)
  • Identificator articol furnizor (BT-156)
  • Identificator articol cumparator (BT-155)
  • Codul EAN (BT-157)
  • Lot produs (BT-158)
  • Codul ZZZ (BT-158)
  • Tara de origine produs (BT-159)
 • tipărirea (Vizualizare PDF) pe facturile în EUR a valorii totale TVA în RON;
 • tip factură în antent (Vizualizare PDF) și denumire tip factură în meniul de selecție în cazul introducerii manuale a unei facturi;
 • informațiile aferente vânzătorului: CAPITAL SOCIAL și NR. ÎNREGISTRARE (J), în antetul ambelor variante de vizualizare în format PDF;
 • stare nouă facturi ieșire: ÎN ÎNCĂRCARE, pentru a marca cele trimise prin selecție multiplă;
 • în secțiunea Registru e-Factura Intrări:
  • noua coloană CIF VÂNZĂTOR;
  • noua coloana APROBARE (utilizată de ex. în colaborarea cu contabilul); starea unei facturi afișată în această coloană poate fi modificată din fereastra deschisă cu butonul APROBARE și poate avea trei valori: APROBARE, RESPINGERE sau RESETARE (respectiv nici o stare);
  • noile coloane DATĂ DESCĂRCARE PDF, DATĂ DESCĂRCARE XML și DATĂ DESCĂRCARE ZIP, care prezintă data la care a fost descărcată factura în formatul aferent descrierii; această informație/acțiune poate fi resetată/ștearsă prin utilizarea comenzilor RESETARE DESCĂRCARE PDF/XML/ZIP din meniul deschis cu butonul DESCĂRCARE FACTURĂ, vizibile la nivel de utilizator;
  • mutarea comenzilor de descarcare a facturilor (ZIP/XML/PDF), din meniul TIPĂRIRE FACTURĂ în meniul DESCĂRCARE FACTURĂ;
  • posibilitatea descărcării mai multor facturi într-o arhivă ZIP (prin selecție multiplă).

Au fost modificate/remediate următoarele:

 • resetare filtre la selectare dată;
 • lipsa unor facturi importate din SPV.
25 Martie 2024

e-Transport

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitatea încărcării la ANAF a mai multor înregistrări simultan, prin selecție multiplă;
 • în zona de bunuri transportate, noile câmpuri, respectiv coloane MĂRCI ȘI NUMERE și NUMĂR COLETE, filtrabile în listă, cu posibilitate de listare în raport XLS/PDF precum și în meniul RAPORT BUNURI ȘI MĂRFURI;
 • posibilitatea filtrării registrului de transporturi pe intervale de timp, inclusiv posibilitatea afișării pe intervale de timp predefinite (luna curentă, luna anterioară); acest filtru este disponibil pentru orice coloană de tipul DATĂ CALENDARISTICĂ;
 • în ecranul ADĂUGARE TRANSPORT, câmpuri specifice și necesare completării unui eCMR – work in progress – pentru a putea salva un transport, deocamdată este necesară selectarea uneia dintre opțiunile INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ; vom reveni cu posibilitea salvării unui transport fără a fi necesară această selecție.

Au fost modificate/remediate următoarele:

 • afișarea în registrul de transporturi doar a înregistrărilor aferente companiei selectate;
 • resetare filtre la selectare dată;
 • afișarea transporturilor în ordinea introducerii.
25 Martie 2024

SAF-T

Au fost modificate/remediate următoarele:

 • modificare mod import date, în backend
Tag-uri

module SmartTAX:

#e-Transport#e-Factura#SAF-T

date actualizări:

#2024-03-25#2024-04-08#2024-04-29