#noutăți e-Transport

Noua listă a bunurilor cu risc fiscal ridicat

18.04.2024

Noua listă a bunurilor cu risc fiscal ridicat

Agenția Națională de Administrare Fiscală propune o extindere a listei actuale a bunurilor cu risc fiscal ridicat, astfel încât să includă noi articole al căror transport ar urma să fie supravegheat la nivel național, prin intermediul sistemului RO e-Transport.

Actul normativ care a stabilit lista inițială a bunurilor cu risc fiscal ridicat, respectiv Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 802/2022, urmează să fie modificat printr-un nou ordin, ce ar urma să fie publicat în Monitorul Oficial al României și să intre în vigoare la data de 1 iulie 2024 și prezintă în anexă noua listă de bunuri, după cum urmează:

 

 
Nr 
crt.
Denumire capitol NC Coduri NC vizate
1. *Carne și organe comestibile De la 0201 la 0210 inclusiv
2. *Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 0302, 0304 și 0306
3. *Lapte și produse lactate; Ouă de păsări; Miere naturală; Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte De la 0401 la 0407 inclusiv, și 0409
4. Legume, plante, rădăcini si tuberculi, alimentare De la 0701 la 0714 inclusiv
5. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni De la 0801 la 0814 inclusiv 
6. Băuturi, lichide alcoolice si oțet De la 2201 la 2208 inclusiv 
7. *Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați; Produse care conțin sau nu nicotină destinate inhalării fără ardere; Alte produse care conțin nicotină destinate absorbției nicotinei în corpul uman  2401 și 2403 
8. Sare; sulf; pământuri si pietre; ipsos, var si ciment 2505 și 2517 
9. *Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; Materiale bituminoase; Ceară minerală 2710 19 66, 2710 19 99, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87 și 2707 99 99
10. *Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelărie, "ceară dentară" și preparate dentare pe bază de ipsos  3403 19 10 și 3403 19 80 
11. *Produse diverse ale industriei chimice 3814 00 90 
12. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate De la 6101 la 6117 inclusiv
13. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate De la 6201 la 6212 inclusiv și de la 6214 la 6217 inclusiv
14. *Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe 6309
15. Încălțăminte, ghete și articole similare; parți ale acestor articole De la 6401 la 6405 inclusiv
16. Fontă, fier și oțel 7213 și 7214

*Reprezintă bunurile cu risc fiscal ridicat propuse pentru adăugare la data de 01 iulie 2024

Detaliile proiectului de modificare pot fi descărcate de aici.