#noutăți e-Factura

Care facturi trebuie raportate în RO e-Factura până la 31 martie 2024

24.01.2024

Care facturi trebuie raportate în RO e-Factura până la 31 martie 2024

În cadrul unui webinar organizat de către ANAF, reprezentanții instituției au abordat problema transmiterii documentelor în sistemul RO e-Factura fără a depășii termenul de la care se vor aplica sancțiuni: “... ar trebui să fie raportate până la 31 martie facturile pentru toată perioada (1 ianuarie - 31 martie)”.

În cadrul aceluiaș eveniment au fost prezentate și sancțiunile ce vor fi aplicate ca urmare a eventualei nerespectări a prevederilor specifice:

1. Nerespectarea termenului de transmitere de 5 zile lucrătoare/calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare/calendaristice de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii, se sancționează cu amendă:
• de la 5.000 la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari
• de la 2.500 lei la 5.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii
• de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice

2. Începând cu 1 iulie 2024, netransmiterea de către emitent a facturii în sistem, precum și primirea și înregistrarea de către destinatari se va sancționa cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii.
„Utilizarea canalelor clasice va fi permisă în intervalul de 5 zile, însă în maxim 5 zile calendaristice factura va trebui să ajungă de la emitent către destinatar prin sistemul RO e-Factura obligatoriu”, a spus un reprezentant al ANAF în cadrul evenimentului.

3. În relația B2G, efectuarea unei plăți din bugetul propriu fără a respecta prevederile art. II din Legea 139/2022 are ca sancțiune o amendă de la 500 la 1.000 lei dacă contravenția nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune.

Platforma noastră inteligentă de raportare, SmartTAX.ro, oferă cea mai favorabilă raportare funcționalitate/preț în ceea ce privește e-Factura, pentru a facilita colaborarea cu autoritățile fiscale. Contactează-ne pentru a afla mai multe detalii.