#noutăți e-Factura

Ce stabilește și de când se aplică reglementările Legii 296/2023 cu privire la utilizarea sistemului RO e-Factura în relația B2B

03.11.2023

Ce stabilește și de când se aplică reglementările Legii 296/2023 cu privire la utilizarea sistemului RO e-Factura în relația B2B

 

Recent, prin prevederile Legii 296/2023, au fost introduse noi reglementări legale ce vizează utilizarea sistemului RO e-Factura în cazul tranzacțiile B2B.

Aceasta prevede extinderea obligației de utilizare a sistemului RO e-Factura pentru toate tranzacțiile desfășurate în operatorii economici stabiliți în România (B2B).
Într-o primă etapă de tranziție, perioadă cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie 2024, până la data de 31 martie 2024 nu vor fi aplicate sancțiuni.
În acest interval, emitenții de facturi trebuie să le raporteze în RO e-Factura, în paralel cu transmiterea facturilor către destinatari și în format ”clasic”(tipărit, prin e-mail etc.). Există și o excepție de la această regulă, în cazul în care atât emitentul cât și destinatarul sunt deja înregistrați în Registrul RO e-Factura.
Ulterior, începând cu 1 iulie 2024, în relația B2B va fi obligatorie transmiterea facturilor exclusiv prin intermediul sistemului e-Factura va fi obligatorie.

Începând cu 1 ianuarie 2024, obligația transmiterii facturilor în e-Factura se va aplica tuturor tranzacțiilor privind livrarea de bunuri și furnizarea de servicii care au loc în România, conform prevederilor din art. 275, 278 și 279 ale Codului fiscal și nu doar pentru bunurile cu risc fiscal ridicat. Singurele excepții sunt reprezentate de livrările de bunuri menționate în art. 294 alin. (1) lit. a) și b), precum și în alin. (2) din Codul fiscal, unde se reglementează scutiri pentru exporturi, operațiuni similare, livrări intracomunitare, precum și pentru transportul internațional și intracomunitar.
Entitățile vizate de această obligativitate sunt următoarele:
operatorii economici impozabili, stabiliți în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura;
operatorii economici impozabili, nestabilite în țară, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii a căror loc de desfășurare este în România, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Este prevăzut și un termen limită pentru transmiterea facturilor în sistemul e-Factura, acesta fiind de cinci zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii (articolul LIX din Legea 296/2023).
Nerespectarea acestui termen atrage după sine amendarea contribuabilului, amenda fiind diferențiată în funcție de mărimea contribuabilului vizat:
- de la 5.000 la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari;
- de la 2.500 la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii;
- de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mici.

După data de 1 iulie 2024, vor fi considerate ca fiind facturi valabile doar facturile electronice transmise prin sistemul RO e-Factura.
Începând cu acea dată, contribuabilii care derulează tranzacții B2B vor fi obligați să dețină numai facturile transmise prin sistemul RO e-Factura, sigilate de către Ministerul
Finanțelor.
 

În ceea ce privește operatorii economici care nu au sediul în România, conform noii legi, utilizarea e-Factura rămâne opțională atât în relația B2B, cât și în cea B2G, care stipulează că aceștia trebuie să fie înregistrați în Registrul e-Factura.

Platforma noastră inteligentă de raportare, SmartTAX.ro, oferă cea mai favorabilă raportare funcționalitate/preț în ceea ce privește e-Factura, pentru a facilita colaborarea cu autoritățile fiscale. Contactează-ne pentru a afla mai multe detalii.