#noutăți e-Transport

Modificări și completări aduse legislației aferente sistemului RO e-Transport

02.05.2024

Modificări și completări aduse legislației aferente sistemului RO e-Transport

În data de 30 aprilie 2024 a fost publicată în MOF nr. 409 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 /2024, pentru modificarea și completarea unor acte normative, act care aduce câteva completări și modificări în legătură cu sistemele naționale RO e-Factura și RO e-Transport.

Aceasta prevede că OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport se modifică și se completează, așa cum este prezentat mai jos.

 1. Se completeaza cu 4 noi poziții lista utilizatorilor sistemului care au obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internațional:
  • prestatorul de servicii din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;
  • beneficiarul din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;
  • clientul din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial;
  • furnizorul din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.
 2. Sancțiunea complementară a confiscării mărfurilor în situația de nedeclarare a unui transport, nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum și în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operațiunile respective.
 3. Următoarele transporturi fac excepție de la prevederile ordonanței de urgență 41/2022:
  • transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilor internaționale, forțelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică ce necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului;
  • transportul produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediție, potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale“ din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin utilizarea sistemului de control al mișcărilor cu produse accizabile, denumit EMCS, pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA sau a documentului administrativ electronic simplificat e-DAS;
  • transportul bunurilor de către prestatorii de servicii poștale în colete poștale, definite conform prevederilor art. 2 pct. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Se clarifică situația sancțiunilor aferente contravențiilor prevăzute în OUG 41/2022 și anume, că acestea intră în vigoare la data de 1 iulie 2024 și se aplică pentru faptele săvârșite și constatate începând cu această dată.

Detaliile actului normativ pot fi descărcate de aici.