#noutăți e-Transport

Noi modificări aduse regulilor de utilizare a sistemului RO e-Transport

20.12.2023

Noi modificări aduse regulilor de utilizare a sistemului RO e-Transport

În data de 15 decembrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, care aduce modificări mai multor acte normative.

Următoarele modificări au fost aduse de acest act normativ, cu referire la sistemul RO e-Transport:

 • începând cu data de 15 decembrie 2023, se instituie obligația raportării a transporturilor rutiere internaționale de bunuri prin RO e-Transport, indiferent de categoria de bunuri transportate și nu doar pentru bunuri cu risc fiscal ridicat, aferente operațiunilor de import/export/achiziții intracomunitare/livrări intracomunitare;
 • următoarelor categorii de utilizatori le revine obligația declarării în sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internațional de bunuri:
  - destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export
  - beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri
  - furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri
  - depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit
 • nerespectarea obligațiilor de declarare a transporturilor internaționale de bunuri în sistemul RO e-Transport se sancționează în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate
 • operatorul de transport are obligația de a echipa vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit, pe care este instalat software-ul Centrului Național pentru Informații Financiare, precum și obligația acestuia de a asigura, pe toată durata traseului, transferul datelor curente de poziționare a vehiculelor de transport care fac obiectul declarației
 • conducătorului vehiculului de transport are obligația să pornească dispozitivul de poziționare înainte de începerea transportului pe teritoriul național, respectiv să oprească dispozitivul de poziționare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat sau după părăsirea teritoriului național
 • nerespectarea noilor obligații privind transporturile rutiere internaționale de bunuri atrage sancțiunile contravenționale, ce vor intra în vigoare de la data de 1 iulie 2024.

Întregul act normativ poate fi descărcat și consultat aici.