#noutăți e-Factura

Noi prevederi legale în legătură cu utilizarea sistemului RO e-Factura

20.12.2023

Noi prevederi legale în legătură cu utilizarea sistemului RO e-Factura

În data de 15 decembrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, care aduce modificări Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum și Legii 296/2023.

Modificările aduse de acest act normativ care se referă la sistemul RO e-Factura sunt următoarele:

 • începând cu 1 iulie 2024, se prevede obligativitatea pe care o au persoanelor impozabile stabilite în România de a transmite facturile electronice prin sistemul RO E-factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data limită pentru emiterea facturii. Există o limită de timp în privința exigibilității TVA la încasare, și anume cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau data limită pentru emiterea facturii (dacă factura nu s-a emis). Exigibilitatea TVA reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită să solicite plata, iar exigibilitatea plăţii TVA reprezintă data la care persoana are obligaţia de a plăti TVA către bugetul statului. Nerespectarea acestei prevederi atrage aplicarea de amenzi contravenționale, în funcție de categoria contribuabililor, astfel:
  - de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru contribuabilii mari
  - de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii
  - de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice și pentru persoanele fizice
 • începând cu 1 iulie 2024, atât emiterea facturilor, cât și primirea și înregistrarea acestora de către emitenți, respectiv destinatari, persoane impozabile stabilite în România, în altă modalitate decât prin sistemul RO e-Factura, pentru tranzacțiile B2B, se sancționează cu o amendă în cuantum de 15% din valoarea totală a facturii, atât la furnizor, cât și la cumpărător;
 • în situația în care sistemul RO e-Factura nu este funcțional timp de minimum 24 de ore, obligația de transmitere a facturilor prin sistem în cazul tranzacțiilor B2B între persoane impozabile stabilite în România se suspendă până la repunerea în funcțiune a sistemului. Mai mult, în această situație, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu condiția transmiterii ulterioare, în sistemul RO e-Factura, a facturilor electronice emise. Intervalele de timp în care sistemul RO e-Factura nu este funcțional, vor fi publicate pe paginile de internet ale ANAF şi Ministerului Finanțelor;
 • în intervalul 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, se exceptează de la obligația de transmitere a facturilor prin sistemul RO e-Factura, facturile emise pentru:
  - exporturi și livrări intracomunitare de bunuri
  - livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate către persoane impozabile nestabilite și neînregistrate în scopuri de TVA în România
  - livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care se emit facturi simplificate (atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro)
  - prestările de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile în România
 • următoarele tipuri de operațiuni nu vor face obiectul transmiterii prin sistemul RO e-Factura, începând cu data de 1 iulie 2024:
  - livrările de bunuri sau prestările de servicii pentru care se emit facturi simplificate (conform prevederilor art. 319 alin. 12 din Codul fiscal)
  - livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt nici stabilite, nici înregistrate în scopuri de TVA, în România (conform art. 266 alin. 2 și, respectiv, art. 316 din Codul fiscal)
  - prestările de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile în România (conform art. 319 alin. 5 din Codul fiscal)

Întregul act normativ poate fi descărcat și consultat aici.

Platforma noastră inteligentă de raportare, SmartTAX.ro, oferă cea mai favorabilă raportare funcționalitate/preț în ceea ce privește e-Factura, pentru a facilita colaborarea cu autoritățile fiscale. Contactează-ne pentru a afla mai multe detalii.