#noutăți e-Transport

Se propune modificarea procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional RO e-Transport

28.11.2023

Se propune modificarea procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional RO e-Transport

Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport a fost instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2021.

În urma a aplicării Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Transport, au fost semnalate de către utilizatori o serie de neajunsuri.
Printre acestea se numără apariția unor situații în care, pentru solicitările transmise prin API (Application Programming Interface), sunt generate coduri UIT care rămân nevalidate, cererile rămânând în procesare. În aceste cazuri, persoanele împuternicite pentru aplicare prevederilor cadrului normativ nu pot verifica în sistem deținerea codurilor UIT pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Astfel, se propune ca, în secțiune RO e-Transport destinată personalului cu atribuții de control, să se instituie un nou stadiu ”în prelucrare” pentru generare coduri UIT rămase temporar nevalidate.

De asemenea, se au în vedere modificări cu privire la:

  • stabilirea valorii totale a bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul transportului declarat în Sistemul RO e-Transport în cazul operațiunilor de import, ca fiind valoarea înscrisa în factura externă;
  • confirmarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport după obținerea codului UIT;
  • corectarea denumirii Sistemul informatic integrat vamal.

Detaliile proiectului de modificare pot fi descărcate de aici.