Actualizări SmartTAX

24 Mai 2024

e-Transport

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitate folosire curs BNR pentru conversia valorii mărfurilor transportate din orice monedă în RON
 • în fereastra ADĂUGARE MARFĂ din tabul BUNURI TRANSPORTATE, în situația în care la introducerea unui transport nou a fost bifat FOLOSEȘTE CURS VALUTAR BNR, au fost adăugate câmpurile VALOARE VALUTĂ și VALUTĂ și dezactivat câmpul VALOARE LEI
 • evidențiere dată, oră și nume user care creează și/sau modifică un transport
 • posibilitate grupare useri și afișare doar transporturi ale grupului activ
 • posibilitatea setare limbă implicită la nivel de utilizator, în PROFIL UTILIZATOR – MODIFICARE - LIMBĂ
 • localizare în limba engleză a machetei folosite pentru importul de marfă transportată

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminat coloana COD în meniul TERȚI
 • localizarea în limba engleză a diferitelor mesaje de avertizare și eroare
 • afișare DATĂ EXPIRARE UIT pentru alte transporturi decât AIC
 • statusul transporturilor pe care s-a executat comanda ȘTERGERE ANAF
29 Aprilie 2024

e-Transport

 Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitatea configurării notificărilor transmise pe email pentru fiecare modul al platformei la care utilizatorul are acces - anterior acestea făcându-se doar la nivel de companie;
 • posibilitate atribuire a unui alias adreselor oricărui terț pentru diferențiere și identificare rapidă;
 • la schimbarea parolei trebuie respectate criteriile afișate, care solicită un număr minim de caracter al noii parole, o complexitate crescută; este imposibilă declarare repetată a unei parole vechi;
 • traducerea în engleză a cardurilor din meniul principal.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminare notificări utilizatori dezactivați;
 • actualizare formulă calcul dimensiuni fișiere afișate.
8 Aprilie 2024

e-Transport

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • aspecte de securitate:
  • posibilitate de logare în portal folosind aplicația certME – identitate digitală, funcționalitate opțională, pentru un nivel superior de securitate;
  • implementare blocare cont utilizator dupa 3 încercări de logare nereușite; reactivarea se va putea face doar în urma contactării unui consultant GITS;
  • integrare sistem reCAPTCHA v3 – protecție împotriva activităților online malițioase;
  • aliniere la noua cerință privind accesarea SPV ANAF legat de token JWT – până la data de 15.04.2024 va fi necesară reemiterea unui token virtual din platforma SmartTAX – secțiune Integrare ANAF;
 • modalitate nouă de confirmare a statusului transportului la finalizarea acestuia și actualizarea listei de stări posibile ale unui transport, cu introducerea variantelor CONFIRMAT, CONFIRMAT PARȚIAL și INFIRMAT;
 • posibilitatea transmiterii unor observații, aferente fiecărei modificări de stare a confirmării;
 • repoziționat buton confirmare transport, pe prima coloană a unui transport din Registru de transporturi;
 • posibilitatea vizualizării mesajelor/declarațiilor ANAF în tabul Declarații ANAF, aferent fiecărui transport;
 • facilitarea identificării unui transport nou prin adăugare coloană Id, cu valoare unică pentru fiecare transport;
 • gruparea într-o secțiune separată a informațiilor opționale, necesare generării unui eCMR;
 • buton generare eCMR – funcționalitate în dezvoltare.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • înlăturare automată a eventualelor spații din câmpul CIF în meniul Adăugare terți.

 

25 Martie 2024

e-Transport

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitatea încărcării la ANAF a mai multor înregistrări simultan, prin selecție multiplă;
 • în zona de bunuri transportate, noile câmpuri, respectiv coloane MĂRCI ȘI NUMERE și NUMĂR COLETE, filtrabile în listă, cu posibilitate de listare în raport XLS/PDF precum și în meniul RAPORT BUNURI ȘI MĂRFURI;
 • posibilitatea filtrării registrului de transporturi pe intervale de timp, inclusiv posibilitatea afișării pe intervale de timp predefinite (luna curentă, luna anterioară); acest filtru este disponibil pentru orice coloană de tipul DATĂ CALENDARISTICĂ;
 • în ecranul ADĂUGARE TRANSPORT, câmpuri specifice și necesare completării unui eCMR – work in progress – pentru a putea salva un transport, deocamdată este necesară selectarea uneia dintre opțiunile INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ; vom reveni cu posibilitea salvării unui transport fără a fi necesară această selecție.

Au fost modificate/remediate următoarele:

 • afișarea în registrul de transporturi doar a înregistrărilor aferente companiei selectate;
 • resetare filtre la selectare dată;
 • afișarea transporturilor în ordinea introducerii.