Actualizări SmartTAX

29 Aprilie 2024

e-Factura

 Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • 2 coloane noi în meniul e-Factura Intrări – Tip contabil și Id contabilizare împreună cu butonul Tip contabil care permite modificarea valorii aferente fiecărei facturi de intrare;
 • la schimbarea parolei trebuie respectate criteriile afișate, care solicită un număr minim de caractere al noii parole, o complexitate crescută; este imposibilă declarare repetată a unei parole vechi;
 • traducerea în engleză a cardurilor din meniul principal.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminare notificări utilizatori dezactivați;
 • actualizare formulă calcul dimensiuni fișiere afișate.
29 Aprilie 2024

e-Transport

 Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitatea configurării notificărilor transmise pe email pentru fiecare modul al platformei la care utilizatorul are acces - anterior acestea făcându-se doar la nivel de companie;
 • posibilitate atribuire a unui alias adreselor oricărui terț pentru diferențiere și identificare rapidă;
 • la schimbarea parolei trebuie respectate criteriile afișate, care solicită un număr minim de caracter al noii parole, o complexitate crescută; este imposibilă declarare repetată a unei parole vechi;
 • traducerea în engleză a cardurilor din meniul principal.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminare notificări utilizatori dezactivați;
 • actualizare formulă calcul dimensiuni fișiere afișate.
29 Aprilie 2024

SAF-T

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • în registrul Declarații SAF-T a fost adăgat un footer cu totaluri pe categorii de informații în tabul Fișiere al declarației aferente unei luni;
 • la schimbarea parolei trebuie respectate criteriile afișate, care solicită un număr minim de caracter al noii parole, o complexitate crescută; este imposibilă declarare repetată a unei parole vechi;
 • traducerea în engleză a cardurilor din meniul principal.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminare notificări utilizatori dezactivați;
 • actualizare formulă calcul dimensiuni fișiere afișate.