Actualizări SmartTAX

8 Aprilie 2024

e-Factura

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • aspecte de securitate:
  • posibilitate de logare în portal folosind aplicația certME – identitate digitală, funcționalitate opțională, pentru un nivel superior de securitate;
  • implementare blocare cont utilizator dupa 3 încercări de logare nereușite; reactivarea se va putea face doar în urma contactării unui consultant GITS;
  • integrare sistem reCAPTCHA v3 – protecție împotriva activităților online malițioase;
  • aliniere la noua cerință privind accesarea SPV ANAF legat de token JWT – până la data de 15.04.2024 va fi necesară reemiterea unui token virtual din platforma SmartTAX – secțiune Integrare ANAF;
 • coloană Denumire comercială vânzător în e-Factura Intrări;
 • informații suplimentare legate de Nume/Punct de lucru pentru Vânzător și Cumpărător, în formatul PDF al facturilor de intrare;
 • informații Tip Factură în formatul PDF al facturilor de intrare și ieșire;
 • descriere câmpuri (tool tip, de forma BT-XXX), pentru îmbunătățirea procesului de interpretare a erorilor ANAF, pentru fiecare zonă cu informații care se transmit către ANAF (coloană a unei facturi, tabul ALTE DETALII în e-Factura Intrări și Ieșiri, fereastra de introducere manuală a unei facturi etc.);
 • posibilitate export în format excel a facturilor selectate din Registru e-Facturi Intrări și Ieșiri;
 • posibilitatea configurării notificarilor transmise pe email pentru fiecare modul al platformei la care utilizatorul are acces - anterior acestea făcâdu-se doar la nivel de companie;
 • posibilitatea descărcării din meniul e-Factura Importuri a versiunii actuale a template-ului și descrierii modului de completare, folosit pentru importul facturilor de ieșire.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • filtrarea după Tip eroare și Denumire câmp în secțiunea e-Factura Importuri/Registru importuri e-Factura/Erori Import;
 • se pot introduce până la 100 caractere aferente unui număr de telefon al persoanei de contact la adăugarea manuală a unei facturi de ieșire;
 • filtrarea după Număr factură în Registru e-Factura Intrări
 • afișare unitară a sumelor (separator zecimale și mii) în toate meniurile e-Factura.
8 Aprilie 2024

e-Transport

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • aspecte de securitate:
  • posibilitate de logare în portal folosind aplicația certME – identitate digitală, funcționalitate opțională, pentru un nivel superior de securitate;
  • implementare blocare cont utilizator dupa 3 încercări de logare nereușite; reactivarea se va putea face doar în urma contactării unui consultant GITS;
  • integrare sistem reCAPTCHA v3 – protecție împotriva activităților online malițioase;
  • aliniere la noua cerință privind accesarea SPV ANAF legat de token JWT – până la data de 15.04.2024 va fi necesară reemiterea unui token virtual din platforma SmartTAX – secțiune Integrare ANAF;
 • modalitate nouă de confirmare a statusului transportului la finalizarea acestuia și actualizarea listei de stări posibile ale unui transport, cu introducerea variantelor CONFIRMAT, CONFIRMAT PARȚIAL și INFIRMAT;
 • posibilitatea transmiterii unor observații, aferente fiecărei modificări de stare a confirmării;
 • repoziționat buton confirmare transport, pe prima coloană a unui transport din Registru de transporturi;
 • posibilitatea vizualizării mesajelor/declarațiilor ANAF în tabul Declarații ANAF, aferent fiecărui transport;
 • facilitarea identificării unui transport nou prin adăugare coloană Id, cu valoare unică pentru fiecare transport;
 • gruparea într-o secțiune separată a informațiilor opționale, necesare generării unui eCMR;
 • buton generare eCMR – funcționalitate în dezvoltare.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • înlăturare automată a eventualelor spații din câmpul CIF în meniul Adăugare terți.