Actualizări SmartTAX

25 Martie 2024

e-Factura

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitatea filtrării registrelor de facturi (intrări și ieșiri) pe intervale de timp, inclusiv predefinite (luna curentă, luna anterioară); acest filtru este disponibil pentru orice coloană de tipul DATĂ CALENDARISTICĂ;
 • structură nouă pentru denumirea fișierelor de descărcare a facturile (intrări și ieșiri): NUME FURNIZOR[10caractere]-CUI FIRMA FURNIZOR-DATA FACT. YYYYMMDD-NUME CLIENT [10caractere]-NR FACTURA-INDEX INCARCARE/DESCARCARE ANAF.ZIP/XML/PDF;
 • diverse câmpuri opționale pentru importul din template XLS, în principal la solicitarea marilor retaileri, ca de exemplu:
  • Cod furnizor GLN (BT-29, BT-90)
  • Cod cumparator GLN (BT-46)
  • Referinta cumparator (BT-10)
  • Referinta proiect (BT-11)
  • Referinta dispozitie vanzare (BT-14)
  • Referinta aviz receptie (BT-15)
  • Referinta aviz expeditie (BT-16)
  • Referinta cerere oferta/lot (BT-17)
  • Referinta contabila cumparator (BT-19)
  • Nota termeni de plata (BT-20)
  • Data emitere factura precedenta (BT-25)
  • Referinta document justificativ (BT-18, BT-122)
  • Cod tip document justificativ (BT-18)
  • Descriere document justificativ (BT-123)
  • Identificator articol furnizor (BT-156)
  • Identificator articol cumparator (BT-155)
  • Codul EAN (BT-157)
  • Lot produs (BT-158)
  • Codul ZZZ (BT-158)
  • Tara de origine produs (BT-159)
 • tipărirea (Vizualizare PDF) pe facturile în EUR a valorii totale TVA în RON;
 • tip factură în antent (Vizualizare PDF) și denumire tip factură în meniul de selecție în cazul introducerii manuale a unei facturi;
 • informațiile aferente vânzătorului: CAPITAL SOCIAL și NR. ÎNREGISTRARE (J), în antetul ambelor variante de vizualizare în format PDF;
 • stare nouă facturi ieșire: ÎN ÎNCĂRCARE, pentru a marca cele trimise prin selecție multiplă;
 • în secțiunea Registru e-Factura Intrări:
  • noua coloană CIF VÂNZĂTOR;
  • noua coloana APROBARE (utilizată de ex. în colaborarea cu contabilul); starea unei facturi afișată în această coloană poate fi modificată din fereastra deschisă cu butonul APROBARE și poate avea trei valori: APROBARE, RESPINGERE sau RESETARE (respectiv nici o stare);
  • noile coloane DATĂ DESCĂRCARE PDF, DATĂ DESCĂRCARE XML și DATĂ DESCĂRCARE ZIP, care prezintă data la care a fost descărcată factura în formatul aferent descrierii; această informație/acțiune poate fi resetată/ștearsă prin utilizarea comenzilor RESETARE DESCĂRCARE PDF/XML/ZIP din meniul deschis cu butonul DESCĂRCARE FACTURĂ, vizibile la nivel de utilizator;
  • mutarea comenzilor de descarcare a facturilor (ZIP/XML/PDF), din meniul TIPĂRIRE FACTURĂ în meniul DESCĂRCARE FACTURĂ;
  • posibilitatea descărcării mai multor facturi într-o arhivă ZIP (prin selecție multiplă).

Au fost modificate/remediate următoarele:

 • resetare filtre la selectare dată;
 • lipsa unor facturi importate din SPV.
25 Martie 2024

e-Transport

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitatea încărcării la ANAF a mai multor înregistrări simultan, prin selecție multiplă;
 • în zona de bunuri transportate, noile câmpuri, respectiv coloane MĂRCI ȘI NUMERE și NUMĂR COLETE, filtrabile în listă, cu posibilitate de listare în raport XLS/PDF precum și în meniul RAPORT BUNURI ȘI MĂRFURI;
 • posibilitatea filtrării registrului de transporturi pe intervale de timp, inclusiv posibilitatea afișării pe intervale de timp predefinite (luna curentă, luna anterioară); acest filtru este disponibil pentru orice coloană de tipul DATĂ CALENDARISTICĂ;
 • în ecranul ADĂUGARE TRANSPORT, câmpuri specifice și necesare completării unui eCMR – work in progress – pentru a putea salva un transport, deocamdată este necesară selectarea uneia dintre opțiunile INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ; vom reveni cu posibilitea salvării unui transport fără a fi necesară această selecție.

Au fost modificate/remediate următoarele:

 • afișarea în registrul de transporturi doar a înregistrărilor aferente companiei selectate;
 • resetare filtre la selectare dată;
 • afișarea transporturilor în ordinea introducerii.
25 Martie 2024

SAF-T

Au fost modificate/remediate următoarele:

 • modificare mod import date, în backend