Actualizări SmartTAX

24 Iunie 2024

e-Factura

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • validări interne suplimentare pentru importul din EXCEL și CSV al facturilor de ieșire (ex.: motiv scutire TVA etc.).
 • redimensionare/mărire selector linie (bifă) în registrele de facturi ieșiri și intrări.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • corectat diverse mesaje asociate unor validări pentru facturile de ieșire, în zonele Terți, TVA și Totaluri;
 • diverși termeni, traduceri și formulări în cadrul unor meniuri;
 • la export registru de facturi intrări în format CSV  au fost inversate coloanele Total payable amount si ZIP File Name;
 • afișare nume omplet companie în notificarea e-mail pentru facturile de intrare;
24 Mai 2024

e-Factura

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitate export registru de facturi intrări în format CSV, cu filtrare pe intervale de timp;
 • validări interne suplimentare pentru importul facturilor de ieșire (ex.: format cod TVA, cod județ, cod motiv scutire fiscală etc.);
 • posibilitate filtrare câmpuri tip data calendaristică după criteriul NEDEFINIT;
 • câmpuri opționale pentru importul din template XLS:
  • Cantitate de bază (BT-149)
  • Unitate de măsură cantitate de bază produs (BT-150)
 • informații despre Cantitate de bază și Unitate de măsură a acesteia, pentru fiecare articol în formatul PDF al facturilor de intrare și ieșire;
 • informații referitoare la livrare în formatul PDF al facturilor de intrare și ieșire;
 • în meniul E-FACTURA IMPORTURI - butonul DESCĂRCARE MACHETĂ permite descărcarea unei arhive ZIP cu macheta folosită pentru importul facturilor de ieșire, atât în varianta cu explicații cât și cea de completat;
 • posibilitatea setării limbii implicite la nivel de utilizator, în PROFIL UTILIZATORMODIFICARE - LIMBĂ.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • identificare corectă a denumirii portalului în confirmarea logării cu aplicația certME;
 • eliminare coloană COD în meniul TERȚI.
29 Aprilie 2024

e-Factura

 Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • 2 coloane noi în meniul e-Factura Intrări – Tip contabil și Id contabilizare împreună cu butonul Tip contabil care permite modificarea valorii aferente fiecărei facturi de intrare;
 • la schimbarea parolei trebuie respectate criteriile afișate, care solicită un număr minim de caractere al noii parole, o complexitate crescută; este imposibilă declarare repetată a unei parole vechi;
 • traducerea în engleză a cardurilor din meniul principal.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminare notificări utilizatori dezactivați;
 • actualizare formulă calcul dimensiuni fișiere afișate.
8 Aprilie 2024

e-Factura

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • aspecte de securitate:
  • posibilitate de logare în portal folosind aplicația certME – identitate digitală, funcționalitate opțională, pentru un nivel superior de securitate;
  • implementare blocare cont utilizator dupa 3 încercări de logare nereușite; reactivarea se va putea face doar în urma contactării unui consultant GITS;
  • integrare sistem reCAPTCHA v3 – protecție împotriva activităților online malițioase;
  • aliniere la noua cerință privind accesarea SPV ANAF legat de token JWT – până la data de 15.04.2024 va fi necesară reemiterea unui token virtual din platforma SmartTAX – secțiune Integrare ANAF;
 • coloană Denumire comercială vânzător în e-Factura Intrări;
 • informații suplimentare legate de Nume/Punct de lucru pentru Vânzător și Cumpărător, în formatul PDF al facturilor de intrare;
 • informații Tip Factură în formatul PDF al facturilor de intrare și ieșire;
 • descriere câmpuri (tool tip, de forma BT-XXX), pentru îmbunătățirea procesului de interpretare a erorilor ANAF, pentru fiecare zonă cu informații care se transmit către ANAF (coloană a unei facturi, tabul ALTE DETALII în e-Factura Intrări și Ieșiri, fereastra de introducere manuală a unei facturi etc.);
 • posibilitate export în format excel a facturilor selectate din Registru e-Facturi Intrări și Ieșiri;
 • posibilitatea configurării notificarilor transmise pe email pentru fiecare modul al platformei la care utilizatorul are acces - anterior acestea făcâdu-se doar la nivel de companie;
 • posibilitatea descărcării din meniul e-Factura Importuri a versiunii actuale a template-ului și descrierii modului de completare, folosit pentru importul facturilor de ieșire.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • filtrarea după Tip eroare și Denumire câmp în secțiunea e-Factura Importuri/Registru importuri e-Factura/Erori Import;
 • se pot introduce până la 100 caractere aferente unui număr de telefon al persoanei de contact la adăugarea manuală a unei facturi de ieșire;
 • filtrarea după Număr factură în Registru e-Factura Intrări
 • afișare unitară a sumelor (separator zecimale și mii) în toate meniurile e-Factura.
25 Martie 2024

e-Factura

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitatea filtrării registrelor de facturi (intrări și ieșiri) pe intervale de timp, inclusiv predefinite (luna curentă, luna anterioară); acest filtru este disponibil pentru orice coloană de tipul DATĂ CALENDARISTICĂ;
 • structură nouă pentru denumirea fișierelor de descărcare a facturile (intrări și ieșiri): NUME FURNIZOR[10caractere]-CUI FIRMA FURNIZOR-DATA FACT. YYYYMMDD-NUME CLIENT [10caractere]-NR FACTURA-INDEX INCARCARE/DESCARCARE ANAF.ZIP/XML/PDF;
 • diverse câmpuri opționale pentru importul din template XLS, în principal la solicitarea marilor retaileri, ca de exemplu:
  • Cod furnizor GLN (BT-29, BT-90)
  • Cod cumparator GLN (BT-46)
  • Referinta cumparator (BT-10)
  • Referinta proiect (BT-11)
  • Referinta dispozitie vanzare (BT-14)
  • Referinta aviz receptie (BT-15)
  • Referinta aviz expeditie (BT-16)
  • Referinta cerere oferta/lot (BT-17)
  • Referinta contabila cumparator (BT-19)
  • Nota termeni de plata (BT-20)
  • Data emitere factura precedenta (BT-25)
  • Referinta document justificativ (BT-18, BT-122)
  • Cod tip document justificativ (BT-18)
  • Descriere document justificativ (BT-123)
  • Identificator articol furnizor (BT-156)
  • Identificator articol cumparator (BT-155)
  • Codul EAN (BT-157)
  • Lot produs (BT-158)
  • Codul ZZZ (BT-158)
  • Tara de origine produs (BT-159)
 • tipărirea (Vizualizare PDF) pe facturile în EUR a valorii totale TVA în RON;
 • tip factură în antent (Vizualizare PDF) și denumire tip factură în meniul de selecție în cazul introducerii manuale a unei facturi;
 • informațiile aferente vânzătorului: CAPITAL SOCIAL și NR. ÎNREGISTRARE (J), în antetul ambelor variante de vizualizare în format PDF;
 • stare nouă facturi ieșire: ÎN ÎNCĂRCARE, pentru a marca cele trimise prin selecție multiplă;
 • în secțiunea Registru e-Factura Intrări:
  • noua coloană CIF VÂNZĂTOR;
  • noua coloana APROBARE (utilizată de ex. în colaborarea cu contabilul); starea unei facturi afișată în această coloană poate fi modificată din fereastra deschisă cu butonul APROBARE și poate avea trei valori: APROBARE, RESPINGERE sau RESETARE (respectiv nici o stare);
  • noile coloane DATĂ DESCĂRCARE PDF, DATĂ DESCĂRCARE XML și DATĂ DESCĂRCARE ZIP, care prezintă data la care a fost descărcată factura în formatul aferent descrierii; această informație/acțiune poate fi resetată/ștearsă prin utilizarea comenzilor RESETARE DESCĂRCARE PDF/XML/ZIP din meniul deschis cu butonul DESCĂRCARE FACTURĂ, vizibile la nivel de utilizator;
  • mutarea comenzilor de descarcare a facturilor (ZIP/XML/PDF), din meniul TIPĂRIRE FACTURĂ în meniul DESCĂRCARE FACTURĂ;
  • posibilitatea descărcării mai multor facturi într-o arhivă ZIP (prin selecție multiplă).

Au fost modificate/remediate următoarele:

 • resetare filtre la selectare dată;
 • lipsa unor facturi importate din SPV.