Actualizări SmartTAX

24 Mai 2024

e-Factura

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitate export registru de facturi intrări în format CSV, cu filtrare pe intervale de timp;
 • validări interne suplimentare pentru importul facturilor de ieșire (ex.: format cod TVA, cod județ, cod motiv scutire fiscală etc.);
 • posibilitate filtrare câmpuri tip data calendaristică după criteriul NEDEFINIT;
 • câmpuri opționale pentru importul din template XLS:
  • Cantitate de bază (BT-149)
  • Unitate de măsură cantitate de bază produs (BT-150)
 • informații despre Cantitate de bază și Unitate de măsură a acesteia, pentru fiecare articol în formatul PDF al facturilor de intrare și ieșire;
 • informații referitoare la livrare în formatul PDF al facturilor de intrare și ieșire;
 • în meniul E-FACTURA IMPORTURI - butonul DESCĂRCARE MACHETĂ permite descărcarea unei arhive ZIP cu macheta folosită pentru importul facturilor de ieșire, atât în varianta cu explicații cât și cea de completat;
 • posibilitatea setării limbii implicite la nivel de utilizator, în PROFIL UTILIZATORMODIFICARE - LIMBĂ.

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • identificare corectă a denumirii portalului în confirmarea logării cu aplicația certME;
 • eliminare coloană COD în meniul TERȚI.
24 Mai 2024

e-Transport

Au fost introduse/adăugate următoarele:

 • posibilitate folosire curs BNR, valabil la data notificării transportului, pentru conversia valorii mărfurilor transportate din orice monedă în RON
 • în fereastra ADĂUGARE MARFĂ din tabul BUNURI TRANSPORTATE, în situația în care la introducerea unui transport nou a fost bifat FOLOSEȘTE CURS VALUTAR BNR, au fost adăugate câmpurile VALOARE VALUTĂ și VALUTĂ și dezactivat câmpul VALOARE LEI
 • evidențiere dată, oră și nume user care creează și/sau modifică un transport
 • posibilitate grupare useri și afișare doar transporturi ale grupului activ
 • posibilitatea setare limbă implicită la nivel de utilizator, în PROFIL UTILIZATOR – MODIFICARE - LIMBĂ
 • localizare în limba engleză a machetei folosite pentru importul de marfă transportată

Au fost modificate/corectate următoarele:

 • eliminat coloana COD în meniul TERȚI
 • localizarea în limba engleză a diferitelor mesaje de avertizare și eroare
 • afișare DATĂ EXPIRARE UIT pentru alte transporturi decât AIC
 • statusul transporturilor pe care s-a executat comanda ȘTERGERE ANAF